Про нас

Річний звіт про діяльність організації “ШИРОКИЙ СТЕП” за 2020 рік

Річний звіт про діяльність організації “ШИРОКИЙ СТЕП” за 2018 рік

Річний звіт про діяльність організації “ШИРОКИЙ СТЕП” за 2017 рік 

Річний звіт про діяльність організації “ШИРОКИЙ СТЕП” за 2016 рік

Річний звіт про діяльність організації “ШИРОКИЙ СТЕП” за 2015 рік

(щоб передивитися перейдіть за посиланням)

Громадська організація «ШИРОКИЙ СТЕП» створена у 2013 році з метою сприяння розв’язанню екологічних проблем області; охороні, збереженню та захисту довкілля; надання допомоги у захисті екологічних прав і інтересів; сприяння розвитку природоохоронної справи; задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів своїх членів; провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню демократичного громадянського суспільства.
Громадська організація «ШИРОКИЙ СТЕП» є добровільною, неприбутковою, незалежною і позапартійною організацією, що здійснює свою діяльність на основі єдності інтересів її членів, за рахунок їх добровільних грошових та майнових внесків, на засадах законності, гуманності, добровільності й самоврядування. Громадська організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», чинним законодавством та Статутом.
Громадська організація співпрацює з державними органами, профспілковими, громадськими, благодійними та іншими установами і організаціями незалежно від форм власності, у тому числі і з міжнародними.
Статутними органами Громадської організації є:
– Вищий орган – Загальні збори Громадської організації.
– Постійно діючий статутний орган – Правління Громадської організації на чолі з Головою Правління.
– Контролюючий орган – Ревізійна комісія Громадської організації.
До складу організації входить чотирнадцять постійних членів. При цьому організація може тимчасово залучати більше двох десятків волонтерів.
Голова правління громадської організації – Бережна Олена Анатоліївна.