Про нас

Річний звіт про діяльність організації “ШИРОКИЙ СТЕП” за 2017 рік 

 (щоб передивитися перейдіть за посиланням)

Громадська організація «ШИРОКИЙ СТЕП» створена у 2013 році з метою сприяння розв’язанню екологічних проблем області; охороні, збереженню та захисту довкілля; надання допомоги у захисті екологічних прав і інтересів; сприяння розвитку природоохоронної справи; задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів своїх членів; провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню демократичного громадянського суспільства.
Громадська організація «ШИРОКИЙ СТЕП» є добровільною, неприбутковою, незалежною і позапартійною організацією, що здійснює свою діяльність на основі єдності інтересів її членів, за рахунок їх добровільних грошових та майнових внесків, на засадах законності, гуманності, добровільності й самоврядування. Громадська організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», чинним законодавством та Статутом.
Громадська організація співпрацює з державними органами, профспілковими, громадськими, благодійними та іншими установами і організаціями незалежно від форм власності, у тому числі і з міжнародними.
Статутними органами Громадської організації є:
– Вищий орган – Загальні збори Громадської організації.
– Постійно діючий статутний орган – Правління Громадської організації на чолі з Головою Правління.
– Контролюючий орган – Ревізійна комісія Громадської організації.
До складу організації входить чотирнадцять постійних членів. При цьому організація може тимчасово залучати більше двох десятків волонтерів.
Голова правління громадської організації – Бережна Олена Анатоліївна.