Сталий розвиток- шлях до збереження суспільства. В Харкові відбулася презентація стратегії сталого розвитку в Україні до 2030 року

Консультація щодо проекту сталого розвитку України на період до 2030 року.

Сталий розвиток –це такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання. А також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистеми відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх та майбутніх поколінь.    (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги).

Світова тенденція економічного розвитку, основою якого є рух до швидкого економічного зростання , прискорила прихід того дня, коли природні ресурси та потреби людства добігли катастрофічної розбіжності: природні ресурси виявилися не безмежними, а їх надмірне і недбале використання призвели до руйнування екосистем і основ існування всього живого на нашій планеті.
Світова громадськість та структури ООН, усвідомлюючи цю небезпеку, вперше порушили питання збереження довкілля ще у 1972 році у м. Стокгольм на Конференції ООН з довкілля людини. Концепція сталого розвитку набула провідного статусу після Конференції ООН з довкілля та розвитку (1992 рік, м. Ріо-Де-Жанейр) і була відображена в прийнятому на Конференції порядку денному на 21 століття.
27 жовтня у бізнес-центрі «Телесенс» (м.Харків) відбулась консультація щодо проекту Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року. Метою стратегії є забезпечення поступового підвищення якості життя нинішнього і майбутніх поколінь жителів України та зупинка деградації природних екосистем шляхом впровадження нової моделі господарювання, що базується на засадах сталого (збалансованого) розвитку. Принциповим є дотримання рівноцінності економічного, соціального та екологічного розвитку. Досягнення цієї мети відповідає світоглядним цінностям українського народу , а також міжнародним зобов’язання України.

Асистент проекту Катерина Корвін-Піотровська розказує про адаптацію цілей сталого розвитку в Україні

Асистент проекту Катерина Корвін-Піотровська розказує про адаптацію цілей сталого розвитку в Україні.

Тимочко Тетяна Валентинівна (координатор консультативного процесу з розроблення Стратегії сталого розвитку України, голова Всеукраїнської екологічної ліги, голова Національної екологічної ради)

Руденко Леонід Григорович (доктор географічних наук, академік НАН України, керівник групи експертів з розроблення Стратегії сталого розвитку України, директор інституту географії НАН України),  Тимочко Тетяна Валентинівна (координатор консультативного процесу з розроблення Стратегії сталого розвитку України, голова Всеукраїнської екологічної ліги, голова Національної екологічної ради), Марушевський Геннадій Борисович (кандидат філософських наук, експерт з інституалізації положень Стратегії сталого розвитку України , докторант кафедри філософії та методології державного Управління Національної академії при Президенті України) .

_dsc0247

Колективна робота в групах.

Колективна робота в групах.

_dsc0295

Про адаптацію цілей сталого розвитку в якості передмови перед консультацією розповіла асистент проекту Катерина Корвін-Піотровська Інтеграція положень конвенцій Ріо в національну політику України. Презентацію проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року з доповіддю «Структура, основні пріоритети та завдання Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року» розпочав Руденко Леонід Григорович (доктор географічних наук, академік НАН України, керівник групи експертів з розроблення Стратегії сталого розвитку України, директор інституту географії НАН України). Про глобальні цілі , проблеми та перспективи прийняття та впровадження Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року доповідали Марушевський Геннадій Борисович (кандидат філософських наук, експерт з інституалізації положень Стратегії сталого розвитку України , докторант кафедри філософії та методології державного Управління Національної академії при Президенті України) та Тимочко Тетяна Валентинівна (координатор консультативного процесу з розроблення Стратегії сталого розвитку України, голова Всеукраїнської екологічної ліги, голова Національної екологічної ради). Далі згідно з планом заходу відбулася колективна робота у групах з обговорення проекту Стратегії з наступних питань: економічне зростання, соціальна справедливість, збереження довкілля та публічне управління збалансованим розвитком. Презентація результатів обговорення в групах перейшла до загальної дискусії щодо перспектив впровадження Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року. Всі зауваження, пропозиції та ідеї впровадження стратегії, висловлені учасниками заходу зафіксовані та будуть передані на розглядання експертам для подальшого впровадження при підготовці остаточної версії Стратегії сталого розвитку України до 2030 року.

Голова Громадської Організації  “Екомрія”

Погукай С.М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *