«ЕКОЛОГІЧНА І ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА. ОХОРОНА ВОДНОГО І ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНІВ. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ»

Шановні колеги!
3-7 жовтня 2016 р. в м. Харкові відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові проблеми)».
Метою конференції є висвітлення новітніх наукових розробок у сфері техногенно-екологічної безпеки, утилізації та переробки промислових та побутових відходів, розробка пропозицій та рекомендацій щодо забезпечення мінімізації негативного впливу на довкілля і здоров’я людини.
Організаторами конференції є:Харківська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення і охорони навколишнього природного середовища «УкрВОДГЕО»; ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, громадська організація «ЕКО»; Науково-виробниче об’єднання «Електр».
До участі в конференції запрошуються представники органів державної влади та місцевого самоврядування, провідні науковці, бізнес-структури, які працюють у сфері поводження з відходами, установи, які працюють у галузі екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, природоохоронні громадські організації, ЗМІ.

Детальніше про конференцію можна дізнатися за посиланням http://dea.gov.ua/article/shorichna_mizhnarodna_naukovotehnichna_konferenciya__ekologichna_i_tehnogenna_bezpekaohorona_vodnogo_i_povitryanogo_baseinivutilizaciya_vidhodiv___